Posiadamy licencję na wypiek komunikantów i hostii do sprawowania Eucharystii wydaną przez Biskupa Kurii Bielsko-Żywieckiej, potwierdzoną przez Komisję ds.Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Nasza piekarnia Charistia przyjmuje zamówienia na opłatki wigilijne na sezon 2021

Nasza piekarnia Charistia przyjmuje zamówienia na opłatki wigilijne na sezon 2021