Posiadamy licencję na wypiek komunikantów i hostii do sprawowania Eucharystii wydaną przez Biskupa Kurii Bielsko-Żywieckiej, potwierdzoną przez Komisję ds.Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Tomy VI - IX lekcjonarza mszalnego!

Tomy VI - IX lekcjonarza mszalnego!

Tomy VI - IX lekcjonarza mszalnego, poszerzone m.in o teksty własne o świętych i błogosławionych są już dostępne! :)