Posiadamy licencję na wypiek komunikantów i hostii do sprawowania Eucharystii wydaną przez Biskupa Kurii Bielsko-Żywieckiej, potwierdzoną przez Komisję ds.Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Targi Sakralne SacroExpo Kielce 2018

Targi Sakralne SacroExpo Kielce 2018

Możliwość uczestniczenia w tegorocznych Targach SacroExpo w Kielcach była dla nas bardzo miłym doświadczeniem! Producenci z całego świata z branży sakralnej wciąż zaskakują nowymi pomysłami
Nasze produkty również cieszyły się dużym zainteresowaniem z czego jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni wszystkim którzy wkładają ciężką pracę w jakość produktów %!!!

Na pierwszym zdjęciu dwaj panowie (od lewej) to goście z Brazylii

Pozdrawiamy wszystkich uczestników!